- startsida - genomförda projekt - referenser -
Exempel på genomförda projekt

Evenemang
Bioenergikonferenser för Svebio
AXE konferenser för Ericsson
Länsriksdan Östersund
Olofströmsdagarna
Framtidsforum Trollhättan
Teambuildning Skellefteå Näringsliv
Öppet hus Östersunds sjukhus
Kundaktivitet Fastighetsbyrån
Swedbankdagen, Östersund
Sponsoraktiviteter World Cup och VM i Åre
Evenemangsansvarig inom Reaxcer AB

 Utbildningar/Föreläsningar
Framgångsnycklar
Marknadskommunikation
Omvärldsnanalys
Nätverksbyggande
Marknadspiloter
Utbildningsansvarig inom Reaxcer AB
Ledarskap